Via deze enquête kunt u uw wensen aangeven ten aanzien van lesdagen en -tijden, waarop u zou kunnen en willen deelnemen aan een groepsles.


*


*


*